2019. augusztus 27., kedd

Hét hónapon át versben-dalban


ANYANYELVÉNEK

Öt évszázad történeti dalait időrendben bemutatom és jelenkori példákkal illusztrálom. A vers, a zene, a történelem párhuzamos bemutatásával a jelen eseményeit megismertető előadás sorozattal a magyar nyelvű dalokra hívom fel a figyelmet. Az anyanyelvű dalok társadalom formáló képességére és a közös éneklés közösségi jelentőségére hívom fel a figyelmet. A találkozók közös alkotásai és a közös éneklés élménye az előadások eredménye. A hét találkozón 200 dal, köztük népdalok, balladák, énekelt versek hangzanak el.

Az anyanyelvű dalok és a közös éneklés közösségi jelentőségére hívom fel a figyelmet. A hét találkozón 200 dal, népdalok, balladák, énekelt versek hangzanak el.

Első találkozás
Anyanyelvről írt versek gyüjteménye
 
A kísérő összeállítás – anyanyelven elmondott tapasztalatok énekei

Szeptember 11. Hagyományőrző Kulturális Kör, Békéscsaba
Szeptember 14. Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged
Szeptember 16. Kabai Református Egyházközség
Szeptember 19. ÚJ ART ÉRT MŰHELY Sárospatak
Szeptember 25. Kossuth Lajos Művelődési Központ Győr
Szeptember 20. Evangélikus Egyházközség Dunaújváros
Szeptember 28. Id. Kapoli Antal Művelődési Ház Kadarkút

ANYANYELV-ÉNEK
Szenci Molnár Albert XII. SOLTAR.
Dávidnak Saul ellen való panaßolkodása.

ANYANYELVEN ELMONDOTT TAPASZTALATOK ÉNEKEI


Barcsay Ábrahám A poétákhoz
Arany János A költő hazája
Komjáthy Jenő Költő vagyok
Kulcsár Ferenc Ének sírás után
Ács Károly Vándorúton
Bella István Anyanyelvem édes tengere vagy
Nagy Gábor Új prédikátor-ének
Bárczi István Védj a gonosztól
Wass Albert A láthatatlan lobogó
Vészi Endre Hazám az anyanyelvem

Dinnyés József dallamai és szövegei
Ezek mi vagyunk
Nézek és látok
Híradás
História népművelőknek
Furcsa az élet    Végtelen hosszú fütty
A vadász és a vad
Tiszta forrás, szép szó
Jövőnk a múltban
Lélek és igazság

Az Ötágú Síp dalai

Erdély Czegő Zoltán A templomok lázadása
Délvidék Szúnyogh Sándor Virrasztás
Felvidék Tóth Elemér Vers az anyanyelvről
Kárpátalja Finta Éva Lopják Európát
Emigráció Kannás Alajos Apám megint szánt


A találkozó szeptemberi plakátjai:


2019. augusztus 24., szombat

ANYANYELVÉNEK

2019. szeptemberétől olyan hét hónap kezdődik, ami próbára teszi eddigi tapasztalataimat. Hét különböző közösség elé állok dalaimmal. Ők még csak nem is közösség, csak épp egy-egy település lakói. Többnyire ismerik egymást. Ami közös bennük: ismerik dalaimat. Kiírtak egy pályázatot. Talán olyanok, akik jól tudják, miért és mit írtak, talán nem is sejtik mit rejt a kiírás. 

"A magyar nyelvű dalok megőrzésének, megismertetésének, értelmezésének támogatása, a magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának támogatása, a magyar nyelvű dalok népszerűsítése, bemutatásuk elősegítése, ezáltal a magyar nyelvű dalok elismertségének és értékének növelése. A magyar nyelvű dalok megőrzésének, megismertetésének, értelmezésének támogatása, a magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának támogatása, a magyar nyelvű dalok népszerűsítése, bemutatásuk elősegítése, ezáltal a magyar nyelvű dalok elismertségének és értékének növelése."

Aki ennek a munkának elképzeli nehezét, talán bele sem kezd a pályázat vázlatának körülírására, megvalósításába. Mégis belekezdtem. Imádkoztam Istenhez, kértem támogatását. 

ANYANYELVÉNEK
Legyél te is daltulajdonos!

Anyanyelvének címmel 200 dalban 500 évünkről hét előadást és kísérő összeállítást hallgathatnak az érdeklődők. A kísérő részek dalait az elmúlt 50 évben írt műveimből válogattam.

Első találkozás
Anyanyelvről írt versek gyűjteménye
A kísérő összeállítás – anyanyelven elmondott tapasztalatok énekei

Második találkozás
Mohács után megholdulni, túlélni! (XVI- XVII. Század)
A kísérő összeállítás – Hazáról és otthonról

Harmadik találkozás
Megújhodás vagy felvilágosodás? (XVIII- XIX. század)
A kísérő összeállítás – Érzelmes énekek

Negyedik találkozás
Ádvent hónapjában egyedüli segítség a szépen szóló nyelv.
A kísérő összeállítás – Hittel és dallal

Ötödik találkozás
Kiket követünk? Mit csinált, mit olvasott dédapánk, nagyapánk?
A kísérő összeállítás – Szellemi önvédelem

Hatodik találkozás
Kik vesznek körül? Kortársak.
A kísérő összeállítás – Szellemi környezetvédelem

Hetedik találkozás
A Szabadság, szerelem dalai
A kísérő összeállítás – A szeretet mindenkié

A kezdeményezés szeretne segítője lenni azoknak a dalszerzőknek, akik az énekelt magyar verset előnyben részesítik.


Megdöbbentő felismerésben részesültem Isten akaratából. Ötven év után ötszáz év magyar nyelvű költészetét, történelmét, zenei ízeit be tudom mutatni. Közben saját szövegű dalokkal, szinte csak széljegyzetként írtam dalszövegeimet. Néha csak versnek, egy-egy szakasznyi gondolattal építettem alapzatomat, amire büszkén állhatok.

Amíg a hét hónap eltelik, az ANYANYELVÉNEK előadásaival, azokra a kérdésekre kell választ adnom, amire mindig szerettem volna választ adni. 

Feltétlen meg kell írnom a nagyközönségtől kapott díjaim értelmét. Valóban megérdemeltem a díjakat? Valóban viselnem kell közösségem adományait?

Mit örököltem, tanultam a költői szövegektől, a szövegek sugalmazta dallamoktól?

Kiknek adhattam tudásomból? Kiknél találtam általam létrehozott értékek nyomaira? Vannak követőim? Ők tudják-e, hogy miattam váltak értékesebb művészekké? Előadóművészi előbbre jutásukban segítette-e példám, munkásságom?

Alaptémáim, alapgondolataim nyomait kell megismernem, felfedeznem.

Sokat kell írnom, dalolnom:

- elsősorban le kell zárnom a költészetből merített repertoárom. Versek évszázadait idéző összeállításokat kell szerkesztenem, mert ez lesz a lírai-zenei hagyatékom, tevékenységem.

- másodsorban az alaptémák nyomán újabb művek és a régebbi alkotások módját ki kell emelnem a műhelymunka fázisából.

- összeállított előadások koncertjeit kidolgozott előadásmódját kell véglegesítenem.

- ha idáig eljutok, akár meg is halhatok!